Feladatmeghatározás

Legyünk tisztában azzal, hogy a szoftverfejlesztő nem tud mindent. Ezért az egyedi fejlesztések alapja, hogy a megrendelő jól meg tudjuk határozni, hogy milyen feladatot szeretne informatikai eszközök segítségével elkészíttetni, vagy akár csak hatékonyabbá tenni.

Nem kell, hogy ez a meghatározás informatikai szempontból szakkifejezések halmazát tartalmazza. Az a fontos, hogy érthetően, pontosan fogalmazzuk meg az elvárásokat.

A projektvezető majd lefordítja az informatika nyelvére a dokumentumot és úgy adja át a fejlesztő csapatnak, hogy Ők a lehető legjobbat hozzák ki a projektből.

Meeting

A legtöbb esetben a fejlesztő ismeri az adott szakmát, esetleg a feladat jellegével, folyamataival is tisztában van, de ne feledkezzünk meg róla, hogy a megrendelő napi szinten végzi az adott folyamatot, így pontosan tisztában van annak minden részletével.

A fejlesztő a szoftverek fejlesztésével foglalkozik, ezért - bár lehet és talán van is rálátása a fejlesztendő szoftverrel kiszolgálni kívánt területre, -  nagyon sok részlettel nincs és nem is lehet tisztában.

Ezért, hogy a szoftver tervezésénél a legoptimálisabb megoldás születhessen a lehető legrészletesebben és legpontosabban meg kell határozni igényeinket valamint azt, hogy a szoftvernek milyen feladatokat kell ellátnia.

Ha ezt a kezdő lépést kihagyjuk, akkor következik be az, hogy a fejlesztő jól készítette el az adott programot, de nem úgy lehet használni, ahogyan azt a megrendelő elképzelte.

Nagy segítség saját magunk számár is, ha az adott munkafolyamatot lépésekre tudjuk bontani és lépésenként, meghatározzuk azon adatok körét melyeket rögzíteni és feldolgozni kívánunk valamint meghatározzuk, hogy milyen adatokat szeretnék ezekből kinyerni.

Tehát a fejlesztést megelőző első lépés a feladat meghatározás, aminek tartalmaznia kell

  • a felhasználás körét
  • a funkciók listáját
  • az elvárt működést
  • a beolvasandó adatok körét
  • és a kinyerni kívánt adatok körét

A részletesebb specifikáció elkészítése a fejlesztést végző csapat feladat élükön a projektvezetővel, aki folyamatos egyeztetést végez a megrendelővel a legapróbb részletek tisztázása érdekében.

A feladatmeghatározást minden esetben írásban kell elkészíteni de nem szükséges kisregény terjedelműre írni. A projektvezető számára minden esetben ez lesz a kiinduló alap a specifikáció elkészítéséhez.

A specifikációról egy következő cikkben írunk...